węże pożarnicze

Używane węże pożarnicze niezmiennie winny być jak najwyższej jakości Węże tłoczne Pomimo tego , nie jest sporadyczna okoliczność , że może coś pójść niezgodnie z planem Producent węży pożarniczych Z jakiego powodu jest to istotne ? Spójrzmy na możliwe przyczyny tego typu wydarzeń. Nieodpowiednie zastosowanie — jest szansa iż ogromną przyczyną awarii jest wykorzystanie węża, złączki lub zacisku w sytuacjach , do których nie są dedykowane. Również doskonałe węże tłoczone jeżeli nie zostaną zastosowane zgodnie z funkcją, do której są wykonane mogą zawieść. Zagięcie na złączkach lub w ich pobliżu — w momencie gdy końcówka złączki wsunie się w rurkę węża, przetransportowany produkt może przedostać się do wzmocnienia i koniec końców dojść do wyjścia pęcherzyków bądź pęcherzy na osłonie w promieniu kilku metrów od końca. Innym wyzwaniem jest za duża ekspozycja na temperaturę - wspólnie ze wzrostem temperatury zmniejszają się wartości ciśnienia. Za duża albo niska temperatura sprowadzi odbarwienie, pękanie tudzież stwardnienie, poza tym nagromadzenie elektryczności statycznej, jeśli przewód węża nie jest prawidłowo umiejscowiony. Uderzenia lub za duże ciśnienie robocze też może źle wpłynąć na węże producent. Najczęściej duże pęknięcie z dużym zbrojeniem, zwykle wzdłuż zewnętrznej strony zagięcia jest kłopotliwe. Zewnętrzne szkody osnowy węża - zagięcia, zmiażdżone elementy i uszkodzenia otuliny, które wskazują na zbrojenie, ostatecznie zniszczą zbrojenie jak również doprowadzą do awarii węża. Przekroczenie minimalnego promienia zgięcia — to następny temat. Załamanie, zgniecenie bądź wymuszenie zginania węża poza ograniczony promień zgięcia ( sprawdzany od wewnętrznej krawędzi węża, a nie od warstwy środkowej). Jest to przeważnie dostrzegalne na wężach wysokociśnieniowych albo wężach podciśnieniowych, lecz inne węże pożarnicze również będą cierpieć z tego powodu. Wadliwy wąż bądź niewłaściwie umieszczony lub wytypowany zacisk też może być w efekcie bardzo awaryjny. Uszkodzenie takiego węża przeważnie występuje w ciągu pierwszych paru godzin pracy, jak na przykład otwory na kołki, wydmuchy bądź rozdzielenie rury i pokrywy. Dość niedbale zamontowane lub dopasowane zaciski mogą spowodować wysunięcie się złączki z końcowej części węża. Zawsze potwierdzaj rekomendacje producenta w oparciu o informacje które zagwarantuje Ci węże producent. Rurka

Opracowano przez: Antoś